Personalizovaná fyzioterapie

Léčba pohybového aparátu

Personalizovaná fyzioterapie


nabízí komplexní a zároveň individuální přístup k problémům pohybového aparátu každého z našich klientů.

Řada obtíží spojených s pohybovým aparátem, jako jsou bolesti zad, bolesti hlavy a šíje, omezený rozsah pohybu v kloubech, mají často příčinu ve špatných pohybových návycích, pooperačních stavech nebo úrazech. Náš komplexní přístup umožňuje hodnocení a řešení nejen akutně vzniklých problému, ale i příčin k nim vedoucích.

Naším cílem je zároveň individuální přístup respektující jedinečnost každého klienta. Zohlednění konkrétních příčin Vašich obtíží nám umožní vytvoření individuálního terapeutického režimu vedoucího k odstranění Vašich problémů.