O společnosti

Naše společnost se zaměřuje na léčbu pohybového aparátu v oblasti rehabilitace. Tato společnost byla založena dvěma fyzioterapeuty, a to na základě výsledku dlouhodobé spolupráce. Jsme schopni našim klientům zajistit odbornou péči nejen v rámci fyzioterapie, ale i v dalších příbuzných medicínských oborech. Spolupracujeme zejména s primářem Kliniky spondylochirurgie FN Motol MUDr. Janem Krylem, dále spolupracujeme s lékaři v oborech: pediatrie, dětská chirurgie, kardiologie, gastroenterologie a další. Jsme tedy schopni Váš problém konzultovat i s jinými odborníky v daném oboru.